Prüfungserfolge Kategorie B

Neulenkerinnen und Neulenker 2017 Prüfungsdatum
Michèle H. aus Eschenbach
Lea B. aus Rapperswil-Jona
17. November 2017
16. November 2017
Lukas S. aus Rapperswil-Jona
Corinne Z. aus Eschenbach
Severin A. aus Goldingen
20. Oktober 2017
11. Oktober 2017
03. Oktober 2017
Celine M. aus Eschenbach 14. September 2017
Jan B. aus Rapperswil-Jona
Calvin Z. aus Rapperswil-Jona
Loris N. aus Eschenbach
Armin H. aus Eschenbach
14. Juli 2017
13. Juli 2017
07. Juli 2017
04. Juli 2017
Maurin K. aus Neuhaus
Vanessa G. aus Eschenbach
Anja F. aus Rapperswil-Jona
Jessica B. aus Rapperswil-Jona
30. Juni 2017
28. Juni 2017
15. Juni 2017
14. Juni 2017
Rahel B. aus Eschenbach 19. Mai 2017
Tim H. aus Eschenbach
Marina G. aus Eschenbach
Amelie Z. aus Uznach
28. April 2017
25. April 2017
13. April 2017
David S. aus Rapperswil-Jona 22. März 2017
Fabienne E. aus Rapperswil-Jona 20. Februar 2017
Azemine B. aus Eschenbach 26. Januar 2017